Open en op broederlijk en gelijkwaardigheid gestoeld gebeuren!

Het mannenfestival is een betaalbare manier om een enige ervaring te hebben (3 dagen met enkel mannen optrekken) en om van zoveel workshops te kunnen proeven, … Zoveel workshops door slechts 1 beslissing.

HELEMAAL OPGELADEN en in mijn kracht!!!
De vuurloop, sharing circles, STILTEPLEK, … hebben hier zeker aan bijgedragen. Maar bovenal de broederlijkheid, openheid, gelijkwaardigheid, … vanuit de deelnemers (en deelnemende organisatie)! Ook als vrijwilliger voelde ik mij een gelijkwaardig lid van de organisatie! Dank je kernteam!! Dank ook om de kans te krijgen zoveel workshops als mogelijk te volgen als vrijwilliger!!